Subjectaid.fi käyttää evästeitä. Klikkaamalla tätä hyväksyt evästeet och käyttöehdot.

Fimea

Katri Hämeen-Anttila, Kehittämispäällikkö, Fimea kertoo viraston toiminnasta

 

Hei Katri! Kerro Fimean toiminnasta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on lääkkeitä ja lääkehuoltoa valvova sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto. Fimea myöntää Suomessa kaupan oleville lääkevalmisteille myyntiluvan. Lisäksi toimintaan kuuluu lääkealan toimijoiden (kuten lääketehtaat, lääketukkukaupat, apteekit ja sairaala-apteekit) toimilupien myöntäminen ja toiminnan valvonta. Lyhyesti sanottuna Fimea varmistaa, että jokaisella suomalaisella on saatavilla tehokkaat, turvalliset ja laadukkaat lääkevalmisteet.

Lupa- ja valvontatehtäviensä lisäksi Fimea tekee myös tutkimus- ja kehittämistyötä. Arvioimme muun muassa lääkkeiden hoidollista ja taloudellista arvoa ja kehitämme lääkealan toimivuutta ja turvallisuutta. Fimea myös kokoaa, tuottaa, arvioi ja välittää tutkimukseen perustuvaa riippumatonta lääketietoa väestölle ja terveydenhuollon ammattilaisille. Yksi esimerkki Fimean toteuttamasta lääkeinformaatiotyöstä ovat tammikuussa 2013 julkaistut opettajille suunnatut lääkekasvatussivut sekä Subject Aid:n kautta opettajien materiaalina tilattava KAI-julkaisu ”Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta”.

Miten Fimean julkaisua ”Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta” voi käyttää opetuksessa?

Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta –julkaisu kertoo mitä lääkekasvatus eli lääkkeiden oikean käytön opettaminen voi konkreettisesti olla ja kuvaa sen merkitystä. Julkaisussa annetaan kolme esimerkkiä lääkekasvatukseen liittyvistä opiskelukokonaisuuksista.

Lisää konkreettista materiaalia, jota voi suoraan käyttää hyväksi oppitunneilla, löytyy Fimean lääkekasvatussivuilta www.laakekasvatus.fi. Sieltä löytyy esimerkiksi eri ikäryhmille suunnattuja valmiita tehtävälomakkeita ja tietenkin myös oikeat vastaukset tehtäviin.

Mitä lääkekasvatus on?

Lääkekasvatus on lääkkeiden oikean käytön opettamista lapsille osana koulujen terveysopetusta. Tavoitteena on, että lapset tietäisivät, millaisia kysymyksiä lääkkeistä voi kysyä terveydenhuollon ammattilaisilta sekä tarvittaessa hakemaan lääkkeisiin liittyvää tietoa ja arvioimaan kriittisesti sen luotettavuutta. Kasvaakseen vähitellen ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja samalla myös lääkehoidostaan lapset tarvitsevat opetusta ikäkaudelleen sopivalla tavalla.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa lääkekasvatus mainitaan ympäristö- ja luonnontiedon oppiaineessa 1.–4.-luokilla: ”Lapsi osaa kuvata tavallisimpia sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa; hän tietää lääkkeiden käytön perussääntöjä”. Yläkoulussa lääkekasvatus mainitaan osana terveystiedon oppiainetta: ”Nuori osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön perusteet sekä osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja arvioida kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä.”

 

Hämeen-Anttila Katri.jpg

Katri Hämeen-Anttila, Fimea

ladda ned.png

 

 

Takaisin tuotteisiin