Itä-Suomen Yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Meillä opiskelee noin 16 000 opiskelijaa kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa, ja tarjoammekin monella alalla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen profiilialueita on neljä: ikääntyminen, elintavat, terveys; ympäristön muutos ja luonnonvarojen kestävä käyttö; kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat; moninaistuva oppiminen ja vuorovaikutus.
Painettua aineistoa tilattavaksi