Metsähallitus, Eräpalvelut

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka hallinnoi ja hoitaa valtion maita ja vesiä. Valtion omistuksessa on Suomen pinta-alasta noin kolmannes eli 12 miljoonaa hehtaaria. Metsähallituksen Eräpalvelut vastaa metsästyksen, kalastuksen ja erävalvonnan järjestämisestä valtion alueilla.
Painettua aineistoa tilattavaksi