Nuorten Akatemia

Me Nuorten Akatemiassa haluamme, että nuoret kokevat osallisuutta ja tulevat kohdatuiksi sekä kuulluiksi. Meille osallisuus tarkoittaa sitä, että nuori kokee olevansa merkityksellinen ja osa yhteisöään. Hän tuntee, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja itselle tärkeisiin asioihin sekä saada aikaan muutosta. Edistämme nuorten osallisuutta yhteistyössä nuorten sekä oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Vahvistamme nuorten parissa toimivien aikuisten valmiuksia toimia nuorten kanssa ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Toimimme sekä Suomessa että kansainvälisesti.


Painettua aineistoa tilattavaksi
Materiaalia täydentävät digitaaliset aineistot
Tilaamaasi aineistoon kuuluvat digitaaliset lisämateriaalit lähetetään sinulle sähköpostilla viikon kuluessa tilauksesta. Voit myös ladata aineistot suoraan täältä.
Opettajan opas Amengo skoola

Amengo skoola -opettajan opas sisältää tietoa ja vinkkejä romanikulttuurin käsittelemiseen ja täydentää menetelmäpakkaa. Oppaan alkupuolella kerrotaan romanikulttuurista ja jälkipuolella nostetaan esiin vähemmistö- ja yhdenvertaisuusnäkökulmia.


Nuorten Akatemia

Haastateltavana Nuorten Akatemian Projektipäällikkö, Ulla Saalasti

Hei Ulla! Kerro Nuorten Akatemian toiminnasta

Nuorten Akatemia edistää nuorten osallisuutta valtakunnallisesti. Erilaisin hankkein tarjoamme nuorille mahdollisuuksia ilmaista oma mielipiteensä, toteuttaa itseään ja oppia eri aiheista toiminnallisella tavalla. Tarjoamme kouluille erilaisia oppimateriaaleja kuten oppimispelejä, video-oppitunteja, työpajoja sekä menetelmiä ja harjoituksia, joiden avulla vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä voi lisätä kouluissa. Kaikki palvelumme oppilaitoksille ovat maksuttomia, ja ne on toteutettu opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

 

Miten romanikulttuuria käsittelevää Amengo skoola -menetelmäpakkaa voi käyttää opetuksessa?

Amengo skoola -menetelmäpakan avulla haluamme tarjota opettajille helpon tavan lisätä nuorten tietoutta romanikulttuurista – josta oppikirjoissa kerrotaan hämmentävän vähän. Pakka sisältää 22 toiminnallista harjoitusta, jotka käsittelevät muun muassa romanien historiaa, musiikkia, pukeutumista, kulttuuriperintöä, merkkihenkilöitä, ihmisoikeuksia sekä nykypäivän ilmiöitä kuten työelämää ja ennakkoluuloja.

Osaan harjoituksista olemme tehneet lisämateriaalia, joka löytyy kootusti nettisivuiltamme https://nuortenakatemia.fi/materiaalit/romanikulttuuri/. Pakkaan on merkitty selkeästi ne harjoitukset, joissa opettajan tulee ottaa lisämateriaali käyttöönsä.

Menetelmäpakka on suunnattu yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille, mutta osa harjoituksista on sovellettavissa alakoulujen ylemmille luokille. Harjoitukset sopivat moneen oppituntiin sekä ilmiöoppimiseen. Niitä voi käyttää yksittäin tai niistä voi muodostaa laajemman kokonaisuuden vaikkapa ilmiöoppimiseen. Lisäksi harjoitukset sisältävät paljon pohdintaa, joka sopii myös muiden vähemmistökulttuurien käsittelyyn kouluissa.

 

Olette tuottaneet myös Amengo skoola -opettajan oppaan sekä diapaketin. Kertoisitko hieman niistä?

Menetelmäpakan kylkeen olemme tosiaan kirjoittaneet Suomen Romaniyhdistyksen kanssa opettajan oppaan, joka sisältää tietoa romanikulttuurista ja sen erityispiirteistä. Suosittelenkin opettajaa lukemaan tuon aineiston ennen oppitunnin pitämistä, jotta harjoituksiin saa vahvemman tietopohjan.

Olemme myös luoneet oppitunneille sopivan pienen diapaketin, jonka avulla opettaja voi johdatella nuoria aiheeseen. Sekä diat että Amengo skoola -opettajan opas löytyvät yllä mainituilta nettisivuiltamme.

 

Kuinka Amengo skoolan materiaalit on tuotettu?

Amengo skoola -menetelmäpakka on tehty romaninuorten ääntä kuullen ja esiintuoden. Pakan sisältöjä on yhteiskehitetty romaninuorten kanssa ja opettajan oppaan sisällöt on kirjoitettu yhteistyössä kumppanimme eli Suomen Romaniyhdistyksen kanssa.

Nuorten osallisuus on meille Nuorten Akatemiassa sydämen asia. Tässä yhteistyössä erityisen tärkeää on ollut kuulla romaninuorten ajatuksia siitä, mitä he toivovat valtaväestön tietävän kulttuuristaan, ja tuoda näitä ajatuksia oppimateriaaleihin.

 

Rohkeasti tutustumaan romanikulttuuriin!

Rohkaisemme käsittelemään romanikulttuuria ja muitakin vähemmistökulttuureja eri oppiaineilla – vaikka sitä ei olisi aina suoraan kirjattu oppiaineen sisältöihin. Toisinaan on kuitenkin hyvä pohtia, miltähän asiat vaikuttavat toisen näkökulmasta tai toisesta kulttuurista käsin. Kuinka koemme samat historian tapahtumat? Millaisena näemme suomalaisen yhteiskunnan, ja mahtuvatko kansalliset vähemmistömme sen normeihin?

Romanien kansallispäivää vietetään 8. huhtikuuta. Silloin erityisesti kannustamme opettajia juhlistamaan päivää kouluissa ja nostamaan romanikulttuuri päivän sisältöihin - myös niissä oppilaitoksissa, joissa romanioppilaita ei välttämättä ole. Kun lisäämme tietoa ja vahvistamme vuorovaikutusta ihmisten välillä, myös ennakkoluulot alkavat karisemaan ja yhteiskunnastamme tulee parempi ja yhdenvertaisempi paikka kaikille.
Ulla Saalasti, Nuorten Akatemia