Rikosuhripäivystys RIKU

RIKUn perustehtävänä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita. Toimimme rikoksen uhrin puolestapuhujana ja tarpeiden tulkitsijana. RIKUn palvelut on tarkoitettu yhdenvertaisesti kaikille rikoksen uhreille.


Painettua aineistoa tilattavaksi

Rikosuhripäivistys

Haastattelussa Lauri Hovi, viestintäpäällikkö, RIKU

Hei Lauri! Kerro Rikun toiminnasta?
Rikosuhripäivystys eli RIKU tarjoaa tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. RIKUun voi olla yhteydessä puhelimitse, chatissa tai palvelupisteillä eri puolilla Suomea.

Miten Älä kerro eteenpäin -julistetta voi käyttää opetuksessa?
Juliste muistuttaa, että jos lapsi tai nuori epäilee kohdanneensa rikoksen, hänen ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan asiaa. Apua kannattaa hakea aina tai ainakin kertoa kokemastaan jollekin.

Onko RIKUlla muuta aineistoa opettajille?
RIKUn verkkosivuilla on videoihin pohjautuvia materiaalipaketteja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Niiden avulla nuoret oppivat tunnistamaan rikoksia, niihin liittyviä ilmiöitä ja pystyvät sanoittamaan vaikeita tapahtumia. Materiaalit ovat osoitteessa riku.fi/materiaalipaketit

Lauri Hovi, viestintäpäällikkö, RIKU