Skanska Oy

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy on osa kansainvälistä Skanska-konsernia. Palveluksessamme on yhteensä noin 40 000 henkilöä, jotka osallistuvat vuosittain noin 12 000 hankkeen toteuttamiseen. Suomessa henkilöstöä on reilu 2000. www.skanska.fi


Skanska Oy

Nina Jankola-Väntär, Henkilöstöjohtaja

Hei Nina! Kerro Skanskan toiminnasta
Toimimme Suomessa rakentamispalveluiden, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen parissa. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2017 lopussa 2 086 henkilöä Suomessa. Noin puolet henkilöstöstämme on työmailla työskenteleviä työntekijöitä ja puolet toimihenkilöitä työmailla ja toimistoilla. Tehtävänkuvia rakennetun ympäristön parissa on siis valtavasti eri taustaisille henkilöille. Päämäärämme, paremman yhteiskunnan rakentaminen, yhdessä vahvan arvopohjamme kanssa ohjaa toimintaamme ja jokapäiväistä työskentelyämme niin Suomessa kuin muilla kotimarkkinoillamme Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 

Miten Tiimi-lehti soveltuu opetukseen
Kahdesti vuodessa ilmestyvä henkilöstölehtemme Tiimi tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa nykypäivän rakennusalan arkeen niin työmailla kuin toimistoillakin. Tiimi sisältää nimensä mukaisesti inspiroivia tarinoita yhteistyön voimasta työssä tiimi-, yksikkö- kuin kansainväliselläkin tasolla. Tarinat auttavat hahmottamaan millaisia tehtäviä projektityöhön perustuvalla alalla on tarjota ja millaisia tietoja ja taitoja niissä menestyminen edellyttää. Lehden tarinat kytkeytyvät strategiaamme ja arvoihimme. Arvot sekä päämäärämme puhutteleekin meille hakeutuvia nuoria ihmisiä. Tästä on esimerkkinä ykkössijamme rakennusalan opiskelijoiden sekä jo työelämässä olevien nuorten ammattilaisten ihannetyönantajia koskevissa tutkimuksissa.

Kerro 2+1 mallista

2+1 on tapamme osallistua rakennusalan työvoiman saatavuuteen liittyviin haasteiden ratkaisuun. Koulutamme tulevia ammattilaisia yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tässä nykypäivän mestari-kisällimallissa rakennusalan opiskelija saa ohjaajaksi kokeneen ammattilaisen. Ammattiopinnot kestävät oppilaitoksessa kolme vuotta, joista 2+1-mallissa teoriaopinnot käydään kahden ensimmäisen vuoden aikana. Kolmantena vuonna opiskelija voi jo aloittaa työt työmaalla oppisopimuksella.

Toimintamallia ovat olleet kehittämässä Skanska, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto VAAO, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus RT ry ja Aalto-yliopisto. Toimintatapa edellyttää tiivistä yhteistyötä osapuolten kesken ja paljon käytännön koordinointia. Hyödyt ovat kuitenkin kiistattomat: nuori saa tutkinnon, oppilaitoksen työelämäyhteys vahvistuu, yritys saa ammattitaitoisia työntekijöitä ja yhteiskunta veronmaksajia.


Nina Jankola-Väntär, Henkilöstöjohtaja