Suomen käsityön museo

Suomen käsityön museo on käsityön ja käsiteollisuuden asiantuntija, valtakunnallinen vastuumuseo, jonka osana toimivat Suomen kansallispukukeskus ja Konservointikeskus. Osana Jyväskylän kaupungin museopalveluita toimiva helposti lähestyttävä museo, jonka huomaamattoman julkisivun taakse kätkeytyy elämyksiä kaikille aisteille ja kaikille ikäluokille. Museo edistää käsityötä ammattina, taiteena ja harrastuksena. Suomen kansallispukukeskus hoitaa alan tutkimusta, koulutusta ja neuvontaa sekä järjestää näyttelyitä ja tapahtumia. Konservointikeskuksesta saat neuvoja ja ohjeita arvokkaiden ja rakkaiden tekstiilien säilyttämiseen. 


Painettua aineistoa tilattavaksi

Suomen Käsityön museo

Sari Koskinen, Suomen käsityön museo, viestinnän ja markkinoinnin amanuenssi

Hei Sari! Kerro Suomen Käsityömuseon toiminnasta
Jyväskylän ydinkeskustassa sijaitsevan Suomen käsityön museon huomaamattoman julkisivun taakse kätkeytyy elämyksiä kaikille aisteille ja kaikille ikäluokille. Valtakunnallisena vastuumuseona kerromme suomalaisen käsityön tarinaa osana historian kudetta ja arkea. Käsityön ja käsiteollisuuden asiantuntijuuttamme tukevat yhteydessämme toimivat Suomen kansallispukukeskus ja Konservointikeskus. Museo säilyttää, tallentaa ja välittää tietoa suomalaisesta käsityökulttuurista ja kädentaitojen perinteestä. Edistämme käsityötä ammattina, taiteena ja harrastuksena.

Miten Kukako.fi -sivustoa voi käyttää opetuksessa? 
Kukako – KUlttuuria KAikista KOlkista -oppimateriaali haluaa arkipäiväistää kulttuuriperintöä ja osoittaa, että jokainen ylläpitää, tuottaa, muuntaa ja välittää sitä eteenpäin. Kukakon tehtäviä voikin soveltaa lähes loputtomasti osana koulujen opetusta ja vaikka kotioloissa perheen ja suvun kesken vapaa-aikana. Tehtävät sopivat useiden eri oppiaineiden tunneille, ja materiaalista voi tehdä yksittäisen, tilanteeseen sopivan tehtävän, yhdistellä niitä tai pitää oppitunnin yhdestä teemasta. Lähes kaikki tehtävät liittyvät historiaan sekä äidinkieleen ja kirjallisuuteen muun muassa kulttuurikasvatuksen ja tarinoiden kirjoittamisen kautta. Opetuspaketista löytyy tehtäviä viiden teeman alta ja pohdittavaa-osion alla on aina virikkeitä jutusteluun aiheesta. Paketista löytyy myös oppiainekohtainen vinkkilista kustakin tehtävästä.

Käsityö on kaikkialla ympärillämme
Käsityöllä on perinteisesti tarkoitettu käsin tehtyjä esineitä. Nykyään käsityössä ei kuitenkaan painoteta tarkkaa valmistusmetodia, vaan oleellisempaa on tuotteiden erilaistaminen ja tekijän luova panos. Koko maailma ympärillämme on jonkun rakentamaa, joko käsin tai koneavusteisesti. Suomen käsityön museo haluaakin avartaa käsitystä käsitöistä ja niiden mahdollisuuksista niin ammattina, kuin hyvinvointia tuottavana harrastuksenakin, sillä kädentaitojen kautta hahmotamme maailmaa pienestä ihmisestä alkaen. Suomalaisen käsityön maailmaan voi sukeltaa myös museon julkaisemassa käsityön tietopankkisivusto Craftstories.fi, jonne kartutetaan yhdessä tietoa käsityön historiasta ja nykypäivästä. Sivustolta löydät tietoa käsityön taitajista, tekniikoista ja työtavoista, käsityön toimijoista sekä käsityöaiheisista näyttelyistä, julkaisuista ja tutkimuksista.

Sari Koskinen, Suomen käsityön museo, viestinnän ja markkinoinnin amanuenssi