Suomen Pipliaseura

Toivoa tähän päivään ja uskoa tulevaisuuteen.
Pipliaseuran työn kautta Raamatun sanoma tulee lähelle ihmistä, hänen omalla kielellään. Käännämme ja kustannamme Raamattua sekä herätämme mielenkiintoa Raamattua kohtaan. Edistämme työmme kautta lukutaitoa ja parannamme syrjäytettyjen asemaa.
Pipliaseura toimii osana Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkostoa yli 240 maassa tai alueella. Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään. Lisätietoja: piplia.fi. 

Painettua aineistoa tilattavaksi

Suomen Pipliaseura

Tässä tapaamme, Suomen Pipliaseuran viestintäjohtajan, Terhi Huovarin. Hän kertoo muun muassa kuinka Pipliaseurat kääntävät Raamattua yli 200 maassa ja kuinka Piplia-lehteä voi käyttää tiedonlähteenä luokkahuoneessa.

Hei Terhi!

Mikä on Pipliaseura?
Pipliaseurat kääntävät Raamattua yli 200 maassa tai alueella. Edistämme myös lukutaitoa ja Raamatun käyttöä. Työtä tekevät aina paikalliset ihmiset, jotka puhuvat kieltä äidinkielenään. Käännöstyön yhteydessä vähemmistökansa saa usein kirjakielen, ja ihmiset voivat oppia lukemaan, yleensä ensimmäistä kertaa omalla kielellään. Vaikutamme syrjiviin asenteisiin ja välitämme toivoa kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Suomen Pipliaseura on myös maan vanhin kristillinen järjestö ja johtava raamatunkustantaja Suomessa.

Miten Piplia-lehteä voidaan käyttää opetuksessa?
Lehti toimii ajatusten herättäjänä sekä tiedonlähteenä erityisesti uskontotunneilla. Lehti antaa myös näkökulmia elämänkatsomustiedon, äidinkielen ja yhteiskunnallisten asioiden käsittelyyn. Esimerkiksi millainen vaikutus lukutaidottomuudella on demokratiaan? Mitä seuraa, kun 20 000 afrikkalaista naista saa lukutaidon? Oppilaiden kanssa voi keskustella oman kielen merkityksestä. Lukutaito lisää itsenäisyyttä ja tasa-arvoa sekä kohentaa toimeentuloa. Etenkin naiset ohjaavat myös lapsensa kouluun.

Mitä muuta haluat kertoa toiminnastanne?
- Pipliaseuran kansainvälisen työn osa-alueita ovat Raamatun kääntäminen, lukutaitotyö ja Raamatun käyttö. Piplia tukee kääntäjien työtä eri puolilla maailmaa. Samalla tehdään työtä sen eteen, että sanoma tavoittaa ihmiset heille sopivassa muodossa ja hinnalla, johon heillä on varaa. Piplialla on käynnissä myös lukutaito-ohjelma, jonka tavoitteena on, että 20 000 afrikkalaista naista oppii lukemaan. Työtä tehdään vähemmistökielillä viidessä eri Afrikan maassa.

- Suomessa Raamattu.fi-palvelustamme oppilaat voivat lukea Raamattua ja vertailla käännöksiä. Palvelu on käyttäjille ilmainen. Palvelusta löytyy uusin käännös Uudesta testamentista UT2020, Raamattu 1992, 1933/-38 sekä Agricolan Uusi testamentti nykykielellä luettavassa muodossa. Tekstejä voi tarkastella rinnakkain. Oppilaiden kanssa voi keskustella esimerkiksi suomen kielen muuttumisesta Agricolasta nykysuomeen.

- Vuonna 2020 julkaistiin uusi suomennos Uudesta testamentista puhelimiin. Käännös on maailman ensimmäinen alkukielestä suoraan mobiiliympäristöön laadittu raamatunkäännös. Tällä hetkellä Piplia suomentaa Vanhaa testamenttia samoin periaattein. Kaikki VT2028-käännöstekstit menevät jo kääntämisen aikana lukijatestaukseen, ja palaute otetaan huomioon tekstin viimeistelyssä. Oppilaat voivat osallistua testaukseen ja saada lisätietoja: piplia.fi/vt2028

- Piplia tarjoaa kasvattajille valmiita globaalikasvatuksen materiaaleja: työskentelyitä, videoita ja kuvia. Globaalikasvatus rakentaa ymmärrystä yhteisestä vastuusta maailmassa ja kehittää kansainvälistä ajattelutapaa. Ymmärrys lisää motivaatiota sitoutua ja tukea toimintaa oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Lue lisää: www.piplia.fi/globaalikasvatus/
Terhi Huovari, Viestintäjohtaja, Suomen Pipliaseura
Opettajien mielipiteitä aineistosta

"Ajankohtaisuus!"

"Yläkouluikäiselle inspiroivia materiaaleja."

"Olin tyytyväinen aineistoon"