Syyttäjälaitos

Syyttäjälaitos on valtion viranomainen ja osa oikeuslaitosta. Sen tehtävänä on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta eli siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama rangaistus. Syyttäjän työ on monipuolista, itsenäistä ja vaativaa rikosasioiden hoitamista, johon liittyy myös kansainvälisiä tehtäviä. Syyttäjällä on rikosasiaa käsittelevistä viranomaisista laajin rooli: se ulottuu esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn asti. Syyttäjälaitoksessa työskentelee noin 600 henkilöä 30 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Syyttäjälaitosta johtaa valtakunnansyyttäjä.

Painettua aineistoa tilattavaksi