UPM-Kymmene

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella

Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11  miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.


Painettua aineistoa tilattavaksi
Materiaalia täydentävät digitaaliset aineistot
Tilaamaasi aineistoon kuuluvat digitaaliset lisämateriaalit lähetetään sinulle sähköpostilla viikon kuluessa tilauksesta. Voit myös ladata aineistot suoraan täältä.
Opintoretki Verlaan

Opintoretki Verlaan

Verla Metsien Guru

Metsäguru-visa

Verla metsapolku

Metsäpolku kertoo metsän tarinaa


Opintoretki Unescon maailmanperintökohde Verlaan - UPM-Kymmene

Verla sopii kaikkien kouluasteiden retkikohteeksi niin keväällä kuin syksylläkin. Opastettu museokierros (50 min) on muokattavissa kaikenikäisille ja vierailuun voi yhdistää erilaisia Verlaan liittyviä tehtäviä.

Verlassa pääsee tutustumaan niin menneeseen elämänmenoon kuin metsäteollisuuden varhaisiin vaiheisiin mielenkiintoisella tavalla. Paperin- ja pahvinvalmistuksen vaiheet on helppo ymmärtää tehtaan vanhojen ja yksinkertaisten koneiden äärellä. Verla on ainoa metsäteollisuuden kohde UNESCOn maailmanperintölistalla. Opastusta voi tiedustella myös eri kielillä. Museo tarjoaa opastukset koululaisryhmille opettajineen ja ohjaajineen veloituksetta. Tutustu verla.fi

Koululaisten opintokäyntiin Verlan tehdasmuseossa voi yhdistää metsäretken UPM Metsän tekemällä metsäpolulla. Noin kahden kilometrin pituisen polun kohteet kertovat metsän eri kasvuvaiheista sekä luonnon- ja maisemanhoidosta. Metsäpolun lähtöpaikan läheisyydessä on myös nuotiopaikka, jossa koululaisryhmät voivat evästellä. Nuotiopaikka täytyy varata etukäteen verla.fi/laavu.

Opintopäivään Verlassa on mahdollista hakea kuljetusavustusta Suomen Metsäsäätiöltä, joka tukee koulujen tutustumista metsäteollisuuteen ja -talouteen. metsasaatio.fi.

Kouluryhmien opastetut museokierrokset varataan etukäteen museum.verla@upm.com tai 02041 52170.

HUOM Verlan tehdasmuseo ei ole esteetön. Liikuntarajoitteinen henkilö voi kuitenkin osallistua muun ryhmän mukana puolittaiselle kierrokselle.

 

Opintoretki Unescon maailmanperintökohde Verlaan - UPM-Kymmene

UPM

Sini Paloheimo, viestintäpäällikkö

Hei Sini! Kerro UPM:n toiminnasta 
UPM:n tuotteet tarjoavat kestäviä ratkaisuja globaalien mega-trendien luomiin keskeisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kehitämme puupohjaisesta biomassasta uusia, innovatiivisia ja korkealaatuisia tuotteita sekä uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja. Puun kuitujen, biomolekyylien, tähteiden ja sivuvirtojen merkitys tulevaisuuden raaka-aineina kasvaa. Yhtiössä työskentelee noin 19 000 henkilöä 46 maassa ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa.

Miten Biofore -lehteä ja vuosikertomusta voi käyttää opetuksessa?
Megatrendit kasvattavat kuluttajakysyntää ja kestävien valintojen tarvetta. UPM tarjoaa innovatiivisia vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella. Biotalous tarjoaa uusia mahdollisuuksia luoda arvoa ja kasvattaa liiketoimintaa.

Tämä yhtiön suunta näkyy kaikissa materiaaleissamme. Vuosikertomus on kattava tietopaketti siitä, mikä UPM on tänään ja mihin se pyrkii ja millä keinoin. Opetuksessa materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi seuraavien teemojen käsittelyssä: kiertotalous, ilmastonmuutos ja teollisuuden rooli sen hillitsemisessä, uusiutuvien raaka-aineiden rooli kestävän kehityksen pohjana sekä yhtiön vaikutukset ympäristössään kuten verojalanjälki tai ympäristövaikutukset. Tietenkin myös taloudellisia lukuja voi hyödyntää opetuksessa.

Millaista yhteistyötä UPM tekee koulujen kanssa?
UPM:llä on lukuisia paikallisia, tekemistä ja oppimista tarjoavia hankkeita lapsille ja nuorille. Lukemisen ja oppimisen tukeminen sekä toimipaikkojen paikallisyhteisöihin sitoutuminen ovat kiinteä osa UPM:n vastuullisuusohjelmaa. Yritysvierailujen lisäksi tarjolla on muun muassa:

–Olympiakomitean koordinoimissa, UPM:n tukemissa ja paikallisten urheiluseurojen ohjauksella toteutetuissa Lasten Liike -liikuntakerhoissa alakoulujen oppilaat voivat osallistua maksuttomiin tai hyvin edullisiin liikuntakerhoihin.

–UPM järjestää kuudesluokkalaisille metsäretkiä, joiden tavoitteena on tarjota metsäkokemus ja kertoa kestävästä metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Oppilaat pääsevät myös istuttamaan taimia tulevaisuuden metsäksi.

–Yrityskylä on oppimiskokonaisuus, joka huipentuu yhteen päivään pienoisyhteiskunnassa, jossa jokainen oppilas saa oman ammatin ja mielekkäitä työtehtäviä. Yrityskylässä kuudesluokkalaisten työtehtävät on pyritty simuloimaan mahdollisimman lähelle aitoja työtehtäviä. 

–Yrityselämän nuoret sukupolvet -hanke tarjoaa digitaalisia bisneskursseja toisen asteen opiskelijoille. Nuoret oppivat kaupallista osaamista ja tulevaisuuden työelämätaitoja, joilla he menestyvät globaalissa toimintaympäristössä.  


Sini Paloheimo, UPM
Opettajien mielipiteitä aineistosta

"Ilmainen opetusmateriaali on aina tervetullutta herättämään ajatuksia opettajalle ja opiskelijoille. Olen hyödyntänyt materiaaleja kestävän kehityksen edistäminen (1 osp) opintojen teemassa."

"Materiaalia on laajasti eri elinkeinoaloista ja ammateista. Materiaali on ajantasaista ja uutta. Materiaalia voi hyvin käyttää ammatinvalinnan tukena ja muutoinkin ammattialojen yhteisen aineiden virike- ja lähdemateriaalina."

"Parasta monipuolisuus. Toivoisin lisää materiaalia kulttuuriperinnöstä."