WWF Suomi

WWF on maailmanlaajuinen ympäristöjärjestö, jonka tehtävänä on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. WWF tarjoaa kouluille opetusmateriaaleja, kouluvierailijoita, kampanjoita ja koulutusta. wwf.fi/ymparistokasvatus