WWF Suomi

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa ja toimisto noin 50 maassa. Tehtävämme on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Ratkaisemme maapallon vakavimpia ympäristöongelmia innostamalla ihmiset mukaan muutokseen ympäristömme ja hyvinvointimme puolesta sekä vakuuttamalla päättäjät ja yritykset muutoksen mahdollisuudesta ja välttämättömyydestä. Lisää tietoa WWF:n toiminnasta löydät osoitteesta: https://wwf.fi


Painettua aineistoa tilattavaksi
Materiaalia täydentävät digitaaliset aineistot
Tilaamaasi aineistoon kuuluvat digitaaliset lisämateriaalit lähetetään sinulle sähköpostilla viikon kuluessa tilauksesta. Voit myös ladata aineistot suoraan täältä.
Tutkimusretkellä luonnossa- materiaali

Alakouluikäisille suunnattu oppimateriaali. Valmiita tulostettavia tutkimuslomakkeita retkille mukaan.

Monialainen oppimiskokonaisuus luonnon monimuotoisuudesta

Alakouluille suunnitellut valmiit teemakokonaisuudet oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen. Sisältää paljon ideoita ja linkkejä.

Luonnon monimuotoisuus -diaesitys

Perusopetukseen suunniteltu valmis tietopainotteinen oppituntikokonaisuus luonnon monimuotoisuudesta.

Tempauspäivä luonnon monimuotoisuuden parissa

Alakouluille suunniteltu pedagoginen tapahtumapaketti, jossa tutustutaan luonnonsuojeluun, sen onnistumisiin ja haasteisiin rastiradan muodossa.

Tutustu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja hyödynnä valmiit tehtävät

WWF:n erikoissivustolla visualisoidaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia Suomen metsissä, Itämerellä, tunturi-Lapissa ja järviluonnossa Saimaalla.

WWFn kouluvierailu

Tilaa maksuton toiminnallinen oppitunti peruskoulun 8.- ja 9. -luokkalaisille sekä lukion ja ammattikoulujen opiskelijoille.


WWF Suomi

Haastateltavana Johanna Lassander, ympäristökasvatuksen asiantuntija

Mitä ympäristökasvatus on?

Ympäristökasvatus on toimintaa, joka tukee yksilöitä niiden tietojen, taitojen ja asenteiden omaksumisessa, joita tarvitaan vastuulliseen ja luontoa suojelevaan elämään. Ympäristökasvatusta voi toteuttaa missä tahansa, missä yksilöt kohtaavat ja toimivat.

Ympäristökasvatukseen kuuluu olennaisesti elinikäinen oppiminen. Vaikuttavinta ympäristökasvatus on, kun se on ikätasolle sopivaa, oppijalähtöistä ja motivoivaa.

Koulut ja oppilaitokset ovatkin merkittävässä roolissa lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen toteuttajina.

WWF:n ympäristökasvatustoiminnan tavoitteena on kasvattaa suomalaisista aktiivisia ympäristökansalaisia, jotka ymmärtävät luonnon merkityksen, elävät arjessaan vastuullisesti ja edistävät yhteisöissään ja yhteiskunnassa muutosta maapallon kannalta kestäviin toimintatapoihin.

 

Mitä WWF:n ympäristökasvatus tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille?

WWF:n ympäristökasvatus tarjoaa tukea ja ideoita opetussuunnitelman mukaiseen kestävän kehityksen työhön. Meiltä löytyy runsaasti kasvatusalan ammattilaisten laatimia ilmaisia materiaaleja eri-ikäisten opetuksen sekä myös vapaa-ajan toiminnan tueksi. Lisäksi tarjoamme kouluvierailutoimintaa, opettajien koulutuksia ja alakouluille mahdollisuuden ottaa osaa luonnon suojeluun oppilaita osallistavan Tempaus-päivän muodossa.

WWF:n ympäristökasvatus tekee vuosittain yhteistyötä myös monen eri tahon kanssa. Yhdessä saamme enemmän aikaan, joten meihin saa olla yhteydessä, mikäli mielessä on jokin projekti, jossa ympäristökasvatuksen asiantuntijat voisivat olla avuksi.

Kouluvierailutoiminnassamme koulutetut WWF-lähettiläät vetävät maksuttomia oppitunteja WWF:n laatiman oppituntimateriaalin pohjalta. Tällä hetkellä käynnissä oleva oppitunti on tilattavissa yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille. Koulukiertueteemamme ja kohderyhmä vaihtuu noin kahden vuoden välein. Seuraava koulukiertueemme tullaan suunnittelemaan alakouluille ja se käynnistyy vuoden 2025 aikana. Lue lisää ympäristökasvatuksesta: https://wwf.fi/opettajille/

 

Miten saimaannorppa ja sen suojelu liittyy WWF: ympäristökasvatukseen?

Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Sitä ei esiinny missään muualla maailmassa kuin Suomessa Saimaan vesistössä. Erittäin uhanalaisia saimaannorppia arvioidaan olevan noin 480. Saimaannorppia uhkaavat erityisesti hukkuminen kalanpyydyksiin ja ilmastonmuutos.

WWF on mukana vuosina 2020-2025 Yhteinen saimaannorppamme LIFE-hankkeessa. Hanke on monen eri tahon yhteinen suojeluhanke, johon kuuluu myös ympäristökasvatustoimintaa.

Vastaamme hankkeen ympäristökasvatustoimista yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja Metsähallituksen kanssa.

Olemme tuottaneet hankkeen tuella mm. luonnon monimuotoisuutta ja uhanalaisia lajeja sekä saimaannorpan suojelua käsittelevän monialaisen oppimiskokonaisuuden alakouluille, tilattavan julistesarjan luonnon monimuotoisuudesta ja teoista sen hyväksi sekä havainnollistavan animaation ilmastonmuutoksen vaikutuksista saimaannorpan elinolosuhteisiin Saimaalla. Hankkeen ympäristökasvatustoimiin sisältyy myös opettajien koulutuksia, joita teemme yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa.

Lisätietoja hankkeesta: https://www.metsa.fi/projekti/yhteinen-norppamme-life/
Johanna Lassander, ympäristökasvatuksen asiantuntija