autoala.fi

Painettua aineistoa tilattavaksi

Autoala.fi

Haastattelussa Jari Ketola, projektijohtaja, Autoalan vetovoimahanke.

 

Mikä on Autoalan vetovoimahanke?

Autoala on jatkuvan teknologisen kehityksen ala, joka tarjoaa hyvät työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet. Liikkuminen sähköistyy ja monipuolistuu vauhdilla. Myös mielikuvat autoalan työtehtävistä muuttuvat käyttövoimamurroksen edetessä ja ajoneuvoteknologian kehittyessä. Vanhentuneiden stereotypioiden takia moni ei pidä autoalaa yhtä kiinnostavana toimialana kuin monia muita kasvavia toimialoja. Bensankäry ja rasvamontut eivät siis ole vaipuneet unholaan. Koska ihmisten tietämys on puutteellista, he eivät tunne autoalan nykytilannetta, alan mahdollisuuksia tai tulevaisuuden näkymiä. Sen vuoksi olemme käynnistäneet autoalan vetovoimaisuuden monivuotisen ohjelman. Ohjelman tavoitteena on lisätä alan vetovoimaisuutta tulevaisuuden työpaikkana, esitellä autoalan monipuolisia ammatteja ja työmahdollisuuksia sekä uudistaa mielikuvia autoalan työtehtävistä. Kilpailu nuorista ja alanvaihtajista sekä tarve työurien pidentämiselle kasvaa. Autoalan työvoimatarpeen kasvu suuntautuu ensisijaisesti korjaamo- ja huoltotehtäviin. Tarve liikkua ja kulkea tulee näillä näkymin säilymään vahvana, eikä autoala tule poistumaan, vaan ala kehittyy jatkuvasti muuttuvan maailman mukana. Autoalalla muutos ja liike tulee olemaan vahvempaa kuin missään muualla, ja ala tulee tarjoamaan varteenotettavia työmahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa.

 

Miten materiaalia voidaan käyttää?

Autoala-esitteessä kerrotaan alan monipuolisista ammattivaihtoehdoista, työmahdollisuuksista ja opintopoluista opinto- ja urapolkuaan suunnitteleville nuorille, alanvaihtajille sekä opinto-ohjaajille. Esitteessä oleva QR-koodi johtaa nettisivuille, joilta löytyy lisätietoa alasta ja ammateista.  

 

Miten nuoret voivat tutustua autoalaan? 

Ala tarjoa erinomaiset työllistymismahdollisuudet, hyvän palkan ja monipuolisia urapolkuja. Autoalana haluamme mahdollistaa nuorten tutustumisen autoalan ammatteihin esim. TET-harjoittelupaikkojen ja yrityskylätoiminnan kautta. Lisäksi tavoitteenamme on vahvistaa yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, jotta alasta kiinnostuneet voivat tutustuta autoalan paikallisiin yrityksiin.