Changemaker/Kirkon Ulkomaanapu

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto, joka muuttaa maailmaa kouluttautumalla ja kampanjoimalla kehityskysymyksistä. Vaikuttamistoiminnassaan Changemaker nostaa esille globaalin etelän näkökulmaa ja keinoja, miten nuorten toiminnalla ja Suomessa tehtävillä päätöksillä voidaan vaikuttaa ja purkaa epäoikeudenmukaisia rakenteita.

Changemaker-verkostossa toimijoita ovat 13-35-vuotiaat nuoret, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa omaehtoisesti. Verkosto toimii sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Keskeisimpiä toimintamuotoja ovat kampanjointi, koulutustapahtumat sekä Globalisti-lehti. Lisäksi verkoston vapaaehtoiset toteuttavat seurakunta- ja kouluvierailuja sekä tuottavat materiaalia paikallisen toiminnan tueksi.
Painettua aineistoa tilattavaksi

Changemaker

Tutustu Changemakerin toimintaan ja kuinka paljon nuoret ovat saaneet aikaan, kun Matias Uusisilta, Changemaker-koordinaattori kertoo heidän filosofiasta.

Changemaker on Kirkon ulkomaanavun nuorisoverkosto. Kerro lisää toiminnastanne!

Changemaker on valtakunnallinen nuorisoverkosto, joka edistää globaalia oikeudenmukaisuutta. Changemakerissa nuoret oppivat globaaleista kehityskysymyksistä sekä tapoja vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin. Verkoston valtakunnallinen ja paikallinen toiminta on nuorista vapaaehtoisista lähtevää ja heidän omaehtoisesti toteuttamaa.

Kuka voi tulla mukaan toimintaan?

Mukaan voi tulla kaikki nuoret, jotka ovat kiinnostuneet maailman muuttamisesta oikeudenmukaiseksi, eikä se vaadi minkäänlaista ennakkotietoa globaaleista teemoista! Mukaan voivat tulla mistä päin Suomea tahansa, sillä etäosallistuminen on helppoa esim. Discordin kautta ja korvaamme valtakunnallisiin tapahtumiin myös matkakulut kaikille jäsenille. Me toimistolla autamme mieluusti nuoria, jotka haluaisivat perustaa Changemakerin paikallistoimintaa esimerkiksi omalle koulullensa tai paikkakunnallensa!

Kerro Globalisti lehdestä ja miten sitä voidaan käyttää opetuksessa.

Globalisti on nuorten vapaaehtoisten tekemä lehti, jonka toimituskuntaan saa tulla mukaan! Lehti sopii erittäin hyvin materiaaliksi muun muassa maantiedon, yhteiskuntaopin tai uskonnon oppitunnille. Toiveemme on, että lehtemme kannustaisi nuoria osallistumaan yhteiskunnallisesti ja vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin.


Matias Uusisilta, Changemaker
Opettajien mielipiteitä aineistosta "Todenmukaiset ihmiset, oppilaat pystyivät samaistumaan heidän elämäänsä ja kohtaaminsa arkipäivän haasteisiin."