Graafinen Teollisuus ry

Graafinen Teollisuus ry:n toiminta on monipuolista, ja sitä kehitetään jatkuvasti jäsenyritysten tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten mukaan. Liitto on palveluorganisaatio, joka toimii jäsentensä hyväksi heidän toimissaan yrittäjinä ja työnantajina. Liiton toiminnan periaatteita ovat avoimuus, joustavuus ja kustannustehokkuus.
Painettua aineistoa tilattavaksi