Helsingin Yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja vanhin tiedekorkeakoulu. Vuodesta 1640 se on ollut mukana luomassa reilua ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, jota monilla mittareilla pidetään maailman parhaana. Tänään monitieteinen tiedeyhteisö ratkoo ongelmia, jotka koskettavat meistä jokaista, myös kansainvälisesti. 40 000 opiskelijan ja työntekijän tiedeyhteisö synnyttää ratkaisuja, jotka muotoilevat planeettamme ja koko ihmiskunnan tulevaisuutta. 

Helsingin yliopiston strategia "Tie­teen voi­mal­la – maa­il­man par­haak­si" korostaa tuoretta ajattelua, opiskelijoiden asemaa ja luovaa tutkimusympäristöä. Strategian perustan muodostavat yhteiset arvot totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on kansainvälisesti korkeatasoinen ja kansallisesti ainutlaatuinen uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön keskittyvä monitieteinen yhteisö. Tiedekunta tuottaa uutta tutkimukseen perustuvaa tieteellistä tietoa ja kouluttaa laaja-alaisia ja vastuullisia asiantuntijoita vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin.

Painettua aineistoa tilattavaksi