Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö. Edistämme metsäteollisuuden kilpailukykyä sekä alan myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti. Tavoitteemme on parantaa alan kustannuskilpailukykyä ja vahvistaa toimialan menestymisen edellytyksiä. Metsäteollisuuden menestyminen on tärkeää Suomelle, sillä Suomen viennistä noin viidennes muodostuu metsäteollisuuden tuotteita. Metsäteollisuus ry:n muodostavat noin 80 jäsenyritystä, jotka toimivat sellu-, paperi-, kartonki- ja pakkausteollisuudessa sekä puutuoteteollisuudessa. 
Painettua aineistoa tilattavaksi
Materiaalia täydentävät digitaaliset aineistot
Tilaamaasi aineistoon kuuluvat digitaaliset lisämateriaalit lähetetään sinulle sähköpostilla viikon kuluessa tilauksesta. Voit myös ladata aineistot suoraan täältä.
Kuka olet?

Kuka metsän asukeista olet? Selvitä, mikä metsäalan ammatti sopii sinulle.

Mainetutkimus Kaikki tulokset

Suomalaisen metsäteollisuuden maine kansalaisten mielissä on hyvä ja maine on viime vuosina parantunut entisestään. Tuore tutkimus kertoo, että suomalaiset näkevät metsäteollisuuden tärkeänä työllistäjänä, viennin moottorina, tärkeänä verojen maksajana sekä suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana. Lisäksi esimerkiksi näkemykset metsäteollisuuden vastuullisuudesta sekä tavasta kohdella metsiä ja niiden monimuotoisuutta ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi.


Metsäteollisuus ry

Pauliina Aarnivuo, viestintäasiantuntija

Hei Pauliina! Kerro Metsäteollisuuden toiminnasta 

Metsäteollisuus ry on suomalainen metsäteollisuusyritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää puuta jalostavan teollisuuden toimintaedellytyksiä. Järjestö edustaa koko Suomen massa-, paperi- ja kartonkiteollisuutta sekä suurinta osaa puutuoteteollisuudesta.
Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset toimivat sellu-, paperi-, kartonki- ja pakkausteollisuudessa sekä puutuoteteollisuudessa. Puutuotealan jäsenyritykset ovat teollisia sahoja, levyteollisuusyrityksiä ja rakennuspuusepäntuotteiden ja puutalojen valmistajia.

Miten Metsäteollisuuden materiaalia voi käyttää opetuksessa?

Metsäteollisuuden materiaalia voi käyttää opetuksen tukena ja opitun tiedon syventämisessä. Esimerkiksi visuaalisen urapolkujulisteen voi kiinnittää luokkahuoneen tai opinto-ohjaajan huoneen seinälle havainnollistamaan metsäalan monipuolisia työpaikkoja.
Kannattaa katsastaa myös sähköinen materiaalimme, kuten uudistettu Mahdollisuuksien metsä -verkkosivusto sekä YouTube-kanava, josta löytyy lyhyitä eri ammattien esittelyvideoita.

Mitä metsä merkitsee sinulle?

Metsä merkitsee minulle liikkumisen ja rauhoittumisen paikkaa. Marjametsää kesäisin ja syksyisin sekä hiihtolatuja talvisin. Se merkitsee myös puhdetyötä, kun polttopuutalkoot pidetään vuosittain mökillä.

Pauliina Aarnivuo, viestintäasiantuntija