Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö. Edistämme metsäteollisuuden kilpailukykyä sekä alan myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti. Tavoitteemme on parantaa alan kustannuskilpailukykyä ja vahvistaa toimialan menestymisen edellytyksiä. Metsäteollisuuden menestyminen on tärkeää Suomelle, sillä Suomen viennistä noin viidennes muodostuu metsäteollisuuden tuotteita. Metsäteollisuus ry:n muodostavat noin 80 jäsenyritystä, jotka toimivat sellu-, paperi-, kartonki- ja pakkausteollisuudessa sekä puutuoteteollisuudessa. 
Painettua aineistoa tilattavaksi
Materiaalia täydentävät digitaaliset aineistot
Tilaamaasi aineistoon kuuluvat digitaaliset lisämateriaalit lähetetään sinulle sähköpostilla viikon kuluessa tilauksesta. Voit myös ladata aineistot suoraan täältä.
kuka_olet

Kuka metsän asukeista olet? Selvitä, mikä metsäalan ammatti sopii sinulle.

Mainetutkimus Kaikki tulokset

Suomalaisen metsäteollisuuden maine kansalaisten mielissä on hyvä ja maine on viime vuosina parantunut entisestään. Tuore tutkimus kertoo, että suomalaiset näkevät metsäteollisuuden tärkeänä työllistäjänä, viennin moottorina, tärkeänä verojen maksajana sekä suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana. Lisäksi esimerkiksi näkemykset metsäteollisuuden vastuullisuudesta sekä tavasta kohdella metsiä ja niiden monimuotoisuutta ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi.


Metsäteollisuus ry

Ansa Jokiranta, Viestintäasiantuntija

Hei Ansa! Kerro Metsäteollisuuden toiminnasta 
Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Visionamme on, että Suomi on kilpailukykyinen ja innovatiivinen toimintaympäristö metsäteollisuuden tuotannolle, työllisyydelle ja investoinneille. Tavoitteenamme on parantaa alan kustannuskilpailukykyä ja vahvistaa toimialan menestymisen edellytyksiä.

Toimialana metsäteollisuus on merkittävä työllistäjä, sillä se työllistää suoraan noin 42 000 henkilöä ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Metsäteollisuuden menestyminen on tärkeää Suomelle, sillä Suomen viennistä noin viidennes muodostuu metsäteollisuuden tuotteista. Suomalaiset metsäalan yritykset ovat myös kansainvälisiä ja ala työllistää ulkomaillakin noin 35 000 henkilöä.

Metsäteollisuus ry:n muodostavat 80 jäsenyritystä, jotka toimivat sellu-, paperi-, kartonki- ja pakkausteollisuudessa sekä puutuoteteollisuudessa. Puutuotealan jäsenyritykset ovat teollisia sahoja, levyteollisuusyrityksiä sekä rakennuspuusepäntuotteiden ja puutalojen valmistajia.

Miten Metsäteollisuuden materiaalia voi käyttää opetuksessa?
Metsäteollisuuden materiaalia voi käyttää opetuksen tukena ja lisäarvona. Videot avaavat erilaisia urapolkuja ja visualisoivat metsäteollisuuden toimintaympäristöä. Esitteet puolestaan sanoittavat metsäteollisuuteen liittyviä arvoja, terminologiaa, tilastoja. Materiaalit sopivat niin opotunneille, luonnontieteiden kuin yhteiskuntatiedon ja historian tunneillekin.

Mitä metsä merkitsee sinulle?Olen kotoisin Raumalta, missä metsäteollisuuden tarinaa on kirjoitettu jo toista sataa vuotta. Metsät ja metsäteollisuus näyttelivät kohtalaista roolia raumalaisen kouluarjessa ja esimerkiksi kaikki ylioppilaat saivat valmistuessaan UPM:n lahjoituksena männyntaimen. Tuo taimi on jo aikoja sitten varttunut vahvemmaksi lapsuudenkotini pihassa. Vaikka lapsena en haaveillutkaan metsäalan töistä, on suhteeni metsään ollut aina merkityksellinen; nuorempana se oli paikka liikkumiselle ja leikkimiselle. Nykyisin suuntaan metsään myös silloin kun haluan levätä. Metsä virkistää ja rauhoittaa sekä tarjoaa parhaimmillaan myös lukuisia luonnonantimia. Metsät merkitsevät minulle myös suomalaisuutta, puhtautta, Suomen historiaa ja etenkin tulevaisuutta!

Ansa Jokiranta, Metsäteollisuus ry