Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ry

Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Hitsaustekniikka-lehti on SHY:n virallinen jäsenlehti, joka tarjoaa henkilö- ja yritysjäsenille viimeisintä tietoa hitsauksen ja termisen ruiskutuksen asiantuntijoilta sekä keskeisiltä toimijoilta - yrityksiltä, tutkimuslaitoksilta, yliopistoilta koulutusorganisaatioilta jne. Lehti kertoo eri
hitsausmenetelmistä, hitsauksen tutkimuksesta, hitsauslisäaineista ja -laitteista, eri materiaalien hitsattavuudesta, hitsauksen automatisoinnista, termisestä ruiskutuksesta, tuottavuudesta ja kustannuksista, laadunvalvonnasta ja testauksesta, koulutuksesta ja pätevöinnistä, hitsauksen terveydestä ja turvallisuudesta ja paljosta muusta. SHY ja sen paikallisosastot, komiteat, klubit ja alan tekniset toimijat sekä yritys- ja yhteisöjäsenet tiedottavat toiminnastaan Hitsaustekniikka-lehdessä.