Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry

Finska Kennelklubben ry är Nordens äldsta hundorganisation. Som ledande expertorgan samlar vi och delar vi ut information gällande hundar. Vi har en aktiv interaktion med olika intressentgrupper, följer med lagstiftningen samt driver hundars och hundägarnas intressen både nationellt och internationellt. Vi har 144 000 personmedlemmar samt 2000 medlemsföreningar.