Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. on vuonna 1889 perustettu Pohjoismaiden vanhin koirajärjestö. Jäsenmäärällä mitattuna olemme yksi maailman suurimmista kennelliitoista. Alan asiantuntijana tuotamme ja jaamme tietoa koira-asioissa. Olemme aktiivisesti vuorovaikutuksessa alan eri sidosryhmien kanssa, vaikutamme koiriin liittyvään lainsäädäntöön sekä ajamme koirien ja koiranomistajien etuja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Finska Kennelklubben ry. är Nordens äldsta hundorganisation. Om vi ser på antalet medlemmar är vi en av de största hundorganisationerna i världen. Som ledande expertorgan samlar vi och delar vi ut information gällande hundar. Vi har en aktiv interaktion med olika intressentgrupper, följer med lagstiftningen samt driver hundars och hundägarnas intressen både nationellt och internationellt.

Painettua aineistoa tilattavaksi
Materiaalia täydentävät digitaaliset aineistot
Tilaamaasi aineistoon kuuluvat digitaaliset lisämateriaalit lähetetään sinulle sähköpostilla viikon kuluessa tilauksesta. Voit myös ladata aineistot suoraan täältä.
Opettajien mielipiteitä aineistosta ”Lapsilähtöisyys. En keksi parannettavaa.”