Subjectaid.fi käyttää evästeitä. Klikkaamalla tätä hyväksyt evästeet och käyttöehdot.

RuokaTutka

Haastattelussa Maria Ketola, projektipäällikkö

 

Hei Maria! 

Kerro RuokaTutkan toiminnasta...

RuokaTutka tarjoaa opettajille ja muille ammattikasvattajille maksuttomia työkaluja ruokakasvatuksen tueksi. RuokaTutkan tavoitteena on lasten ja nuorten terveellisemmät ruokailutottumukset sekä innostaminen ruuan tutkimiseen ja oivallusten tekemiseen. Hanke on Euroopan unionin koulujakelujärjestelmän viestinnällinen liitännäistoimenpide. RuokaTutkan toimeenpanija on Ruokavirasto ja hanketta toteuttavat yhteistyössä viestintätoimisto Cocomms Oy, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry sekä Itä-Suomen yliopisto UEF.

Miten RuokaTutkan Kasvuvoimaa ruuasta -esitettä voi käyttää opetuksessa?

Kasvuvoimaa ruuasta -esite on suunnattu erityisesti yläkoulun terveystiedon, biologian ja kotitalouden oppiaineiden tarpeisiin opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti, mutta materiaalia voi soveltaa myös muuhun opetukseen.

Esite tarjoaa tiiviissä paketissa tietoa hyvän syömisen ja terveyttä edistävän ruokavalion kulmakivistä. Esitteen sisällöt avaavat eri ruoka-aineiden roolia ruokavaliossa ja ohjaavat tutkimaan, miten monella eri tavalla voi syödä hyvin. Ruoka ja syöminen nousevat esitteen sivuilla parrasvaloihin iloisina ja positiivisina asioina.

Mitä ruokakasvatus on ja kenen vastuulle se kuuluu?

Ruokakasvatus on rajoja ylittävä teema, jolla pyritään vaikuttamaan ruokaan ja syömiseen liittyviin asenteisiin, arvoihin, tietoon ja toimintaan. Lasten ja nuorten kohdalla ruokakasvatus on niin kotien kuin varhaiskasvatuksen ja koulunkin tehtävä yli oppiainerajojen. Koulu- tai päiväkotiruokailun lisäksi ruokakasvatustilanteita voidaan luoda erilaisilla oppitunneilla – ruuan ja syömisen ilmiöitä voidaan tarkastella lähes loputtomista eri näkökulmista. Jokainen opettaja on ruokakasvattaja.

Maria Ketola, RuokaTutka-hanke, projektipäällikkö

 

 

 

 

Takaisin tuotteisiin