Subjectaid.fi käyttää evästeitä. Klikkaamalla tätä hyväksyt evästeet och käyttöehdot.

Suomen UN Women ry

Toiminnanjohtaja Elina Multanen haastateltavana

 

Hei Elina!

Kerro lyhyesti Suomen UN Women ry:n toiminnasta?

Suomen UN Women on YK-taustainen järjestö, joka toimii naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien puolesta kehitysmaissa. Teemme Suomessa vahvaa tiedottamis- ja vaikuttamistyötä sekä varainhankintaa. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women toimii yli sadassa maassa eri puolilla maailmaa tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi. Tiedämme että se hyödyttää kaikkia ihmisiä: Kun parannamme naisten asemaa, vähennämme nälkää ja köyhyyttä ja lisäämme turvallisuutta.

Kerro mistä In Pursuit of Justice julkaisuissa on kyse

In Pursuit of Justice on osa UN Womenin raporttisarjaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistymisestä maailmassa. Kyseessä oleva julkaisu keskittyy erityisesti naisten oikeudelliseen asemaan. Raportin mukaan maailman naisilla on enemmän oikeuksia kuin koskaan aiemmin. Tästä huolimatta naiset kokevat edelleen laajamittaista syrjintää ja väkivaltaa niin työpaikoilla kuin yhteisöissään maailmanlaajuisesti. Suurelle osalle maailman naisista lait näkyvät edelleen vain paperilla, eivät tasa-arvon tai oikeudenmukaisuuden toteutumisena käytännössä.

Miten In Pursuit of Justice julkaisua voi käyttää hyväksi opetuksessa?

Julkaisua voi käyttää opetuksessa hyväksi antamalla oppilaille esimerkkejä siitä, miten naisten oikeudet toteutuvat maailmassa niin lainsäädännön kuin käytännönkin tasolla. Oppilaat voivat tutustua aihepiiriin esimerkiksi raportin lyhyen tiivistelmän (Executive summary) avulla. Opettajalle suunnatussa raportissa on yksityiskohtaisempaa aineistoa ja esimerkkejä eri puolilta maailmaa, joita opettajat voivat käyttää hyväksi omana taustamateriaalinaan tai ohjata oppilaita perehtymään tiettyihin aihepiireihin.

 

Elina Multanen UN Women.jpg

Elina Multanen, UN Women

638NC_Logo_Finland_English_Blue_WhiteBackground.png

 

 

Takaisin tuotteisiin