Subjectaid.fi käyttää evästeitä. Klikkaamalla tätä hyväksyt evästeet och käyttöehdot.

UPM

Sini Paloheimo, viestintäpäällikkö

Hei Sini!


Kerro UPM:n toiminnasta 

UPM:n tuotteet tarjoavat kestäviä ratkaisuja globaalien mega-trendien luomiin keskeisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kehitämme puupohjaisesta biomassasta uusia, innovatiivisia ja korkealaatuisia tuotteita sekä uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja. Puun kuitujen, biomolekyylien, tähteiden ja sivuvirtojen merkitys tulevaisuuden raaka-aineina kasvaa. Yhtiössä työskentelee noin 19 000 henkilöä 46 maassa ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa.

Miten Biofore -lehteä ja vuosikertomusta voi käyttää opetuksessa?

Megatrendit kasvattavat kuluttajakysyntää ja kestävien valintojen tarvetta. UPM tarjoaa innovatiivisia vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella. Biotalous tarjoaa uusia mahdollisuuksia luoda arvoa ja kasvattaa liiketoimintaa.

Tämä yhtiön suunta näkyy kaikissa materiaaleissamme. Vuosikertomus on kattava tietopaketti siitä, mikä UPM on tänään ja mihin se pyrkii ja millä keinoin. Opetuksessa materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi seuraavien teemojen käsittelyssä: kiertotalous, ilmastonmuutos ja teollisuuden rooli sen hillitsemisessä, uusiutuvien raaka-aineiden rooli kestävän kehityksen pohjana sekä yhtiön vaikutukset ympäristössään kuten verojalanjälki tai ympäristövaikutukset. Tietenkin myös taloudellisia lukuja voi hyödyntää opetuksessa.

Millaista yhteistyötä UPM tekee koulujen kanssa?

UPM:llä on lukuisia paikallisia, tekemistä ja oppimista tarjoavia hankkeita lapsille ja nuorille. Lukemisen ja oppimisen tukeminen sekä toimipaikkojen paikallisyhteisöihin sitoutuminen ovat kiinteä osa UPM:n vastuullisuusohjelmaa. Yritysvierailujen lisäksi tarjolla on muun muassa:

–Olympiakomitean koordinoimissa, UPM:n tukemissa ja paikallisten urheiluseurojen ohjauksella toteutetuissa Lasten Liike -liikuntakerhoissa alakoulujen oppilaat voivat osallistua maksuttomiin tai hyvin edullisiin liikuntakerhoihin.

–UPM järjestää kuudesluokkalaisille metsäretkiä, joiden tavoitteena on tarjota metsäkokemus ja kertoa kestävästä metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Oppilaat pääsevät myös istuttamaan taimia tulevaisuuden metsäksi.

–Yrityskylä on oppimiskokonaisuus, joka huipentuu yhteen päivään pienoisyhteiskunnassa, jossa jokainen oppilas saa oman ammatin ja mielekkäitä työtehtäviä. Yrityskylässä kuudesluokkalaisten työtehtävät on pyritty simuloimaan mahdollisimman lähelle aitoja työtehtäviä. 

–Yrityselämän nuoret sukupolvet -hanke tarjoaa digitaalisia bisneskursseja toisen asteen opiskelijoille. Nuoret oppivat kaupallista osaamista ja tulevaisuuden työelämätaitoja, joilla he menestyvät globaalissa toimintaympäristössä.  

upm-sini-paloheimo-1080.jpg

Sini Paloheimo, UPM

 

Takaisin tuotteisiin